16 feb. 2010

3 NEW PAINTINGS.

65 cm x 82 cm

30 cm x 60 cm


46 cm x 30 cm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar