19 apr. 2012

"IN THE MEMORY OF ALEX ZIKA"My piece/contribution for Samlingsutställning och utdelning av Alexander Zikas Minnesfond.

(acrylics on food plate)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar